Θοτς on the road # 1

Channel: 

Τρίτη 27/9 Θεσσαλονίκη στο Τζάνγκο Μπαροκαφενές η σόλο μου παράσταση

Αθήνα: Παρασκευες του Οκτώβρη στο Λοσάτζελε με τη σόλο μου παράσταση

Tags: