Δημήτρης Δούκογλου

Δημήτρης Δούκογλου

Ο Δημήτρης Δούκογλου είναι καλλιτέχνης και stand up comedian. 

http://www.dukeoglue.com/

Original

Μια Ζαριά & Έναν Καιρό #3 Η Οργή της Μάνας

Original

Μια Ζαριά & Έναν Καιρό #5 Βάνδαλοι και Υπονοούμενα

Original

Μια Ζαριά & Έναν Καιρό #2 - Στη σπηλιά των γκόμπλιν

Original

Μια Ζαριά & Έναν Καιρό #4 Άφιξη στην Φανταλίνα

Original

Μια ζαριά & έναν καιρό #1 - Η περιπέτεια ξεκινά