ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΚ ΣΟΟΥ (2/12/2016) Τζώνυ Βαβούρας & Μαρία Αλεξάνδρου

Channel: 

Ο Arva παρουσιάζει το Ουρανιο Τοκ σοου. Καλεσμένοι επεισοδίου
Τζώνυ Βαβούρας &
Μαρία Αλεξάνδρου ( https://www.youtube.com/channel/UCdjNmLSIXjUYhv07g2WvFvQ )

Για περισσότερο Arva:
https://www.youtube.com/channel/UCVpKnb1noTz2B-kuyVCZvdw
Instagram: ArvaOfficial
https://www.facebook.com/oceans.arvanitis