ΚΑΘΙΣΑ ΣΤΗ ΜΑΣΑΖΟΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ COMEDY LAB - βλόγκμας ημέρα 3η

Channel: 

έχω χανγκόβερ

Instagram: https://www.instagram.com/foteineli/

Twitter: https://twitter.com/Foteineli

Snapchat: foteinelichan

Μουσική: Mary's Flower Superhead - Touch to a blast