Βρώμικος Κόσμος - 08 - η Στάκα

Channel: 

Νυχτερινές απολαύσεις με Κώστα Μαλιάτση και Ηλία Φουντούλη.Σε αυτό το επεισόδιο καταβρόχθισαν:

Θρακόψωμο με καλαμάκι κοτόπουλο = 3,20 ευρώ

Πίτα στάκας = 1,90 ευρώ

Σκεπαστή με απάκι = 5,00 ευρώ

Tags: