Μια Κρητική κριτική για το Game of Thrones pt.2

Channel: 

Μια καμμένη Κρητική κριτική για το Game of Thrones,

πως το καταλαβαίνει ο θειός μου στο χωριό δηλαδή,

όντε γιαγέρνει απ΄το μιτάτο και μωλέρνει ισα με το καφενείο να πιει μια..

Πείτε στα comments ήντ' άλλο θέτε να κάμωμε Κρητική.