ΝΈΤΑ ΣΚΕΤΣ #5 - Ραντεβού offline

Channel: 

Μια παραγωγή του ComedyLab
https://bit.ly/3gQFG2N

Σενάριο: Αλέξανδρος Πασπαρδάνης

Έπαιξαν οι:
Κωνσταντίνα Δαούτη
https://www.facebook.com/konstantina.daouti
https://www.instagram.com/konstantina_daouti

Αλέξανδρος Πασπαρδάνης
https://www.facebook.com/alexandros.paspardanis.1
https://www.instagram.com/alexandrospaspardanis

Tags: