Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ?!?!?! ⎮ Better Call Meg #4

Channel: 

Παιδικοί μου φιλοιιιι σας το είχα τάξει καιρό τώρα αυτό το θεματάκι. Δεν αναφέρω λέξεις κλειδιά γιατί κατα πάσα πιθανότητα δε θα αρέσει αυτό στον αγαπημένο αλγόριθμο και προκειμένου να ταΐσω κασέρι αλγόριθμο, τα πάντα υπονοούνται 

0:00​ Εισαγωγή- SnS

1:28​ Σύγκρουση Δικαιωμάτων

3:38​ Περιορισμός της Αυτοδιάθεσης του Σώματος μας

4:33​ Η Υποχρεωτικότητα τι εννοούμε?

6:25​ Η κοινωνία και οι περιορισμοί (Αμερική, Γερμανία, ΣτΕ)

10:44​ Αρχή της Ισότητας

11:05​ Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι

✓Μην ξεχάσετε το τίμιο Subscribe (και ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ντιν ντιν): https://www.youtube.com/channel/UCDEj...​

✓το τίμιο like

✓το τίμιο comment Για καθημερινό γέλιο και άλλα:

⭐︎instagram: (@nefelimeg) :https://www.instagram.com/nefelimeg/?...​ ⭐︎Facebook (@nefelimeg): https://www.facebook.com/nefelimeg/

Tags: