Οι Ισλαμιστές Έχουν Χιούμορ;

Channel: 

Σε αυτό το βίντεο, με αφορμή ένα περιστατικό που μου συνέβη, θα δούμε την θρησκευτική ιστορία του χιούμορ στο Ισλάμ, θα δούμε αν υπάρχουν αστεία για τον Μωάμεθ που να είναι αποδεκτά και θα αναλύσουμε γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση σε αστεία με θέμα την θρησκεία. Πάντα με σεβασμό.

0:08​ Πρόλογος
3:04​ Ένα αστείο και το ταξίδι του στην ιστορία.
5:06​ Το χιούμορ στο Κοράνι
6:07​ Υπάρχει γέλιο στο Κοράνι;
6:40​ Υπάρχουν αστεία για τον Μωάμεθ;
7:36​ Γιατί υπάρχει τόσο έντονη αντίδραση;
9:11​ Επίλογος

_________________________________________________________________________________________________

Βιβλιογραφία:

Humor in Early Islam: https://brill.com/view/title/14449
Arab Political Humour: https://www.amazon.com/Arab-Political...​
Κοράνι: https://islamhouse.com/el/books/609/
Islamcan: https://islamcan.com
The Muslim Sense of Humour: http://wwwuser.gwdg.de/~umarzol/files...​

_________________________________________________________________________________________________

Social Media:

Στηρίξτε το Patreon: https://www.patreon.com/kostaskryos
Το Instagram μου: https://www.instagram.com/kostas_kryos/

Tags: