Πραγματικες συνεντεύξεις με τον Αριστοτελη Ρήγα - #1: Παρουσιάστρια πρωινής ζώνης

Channel: 

Επεισοδιο 1: Παρουσιάστρια πρωινής ζώνης
Πραγματικές συνεντεύξεις βασισμένες σε φανταστικά γεγονότα που έγιναν στην πραγματική ζωή.

Instagram: https://www.instagram.com/aristotelisrigas/
Facebook: https://www.facebook.com/rigasaristotelis
Twitter: https://twitter.com/aris_rigas

Tags: