ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΟ SILVER PLAY BUTTON!

Channel: 

Ανοίξαμε το βραβείο. Καλά ήταν.
Ευχαριστώ όσους στηρίζετε πριν και μετά τα γιαγιά αντιδρά.

Βρείτε με σε social:
Insta: https://bit.ly/2YWGwzX
FB: https://bit.ly/2JKNx1V

Donate στο κανάλι εδώ:
https://streamlabs.com/tukutube

Και τέλος έρχονται βίντεα τις επόμενες μέρες χωρίς γιαγιά.
Καλό κουράγιο στα σπίτια σας!

Tags: