Μπάμπλ μπόμπλ με τον Λεβόν | Pixel Couch w/ Λεβόν Αβακιάν

Channel: 

Το Pixel Couch είναι ένα παρακλάδι της εκπομπής Scanline που κάνει ο RetroMario. Σε αυτή την εκπομπή θα παίζει με διάφορους καλεσμένους, παλιά, retro παιχνίδια και θα τους κάνει ερωτήσεις για να μάθει τις γνώσεις τους.
#gamelabgr #pixelcouch #levon

▬▬▬▬Εμφανίστηκαν στο βίντεο▬▬▬▬

►Retromario : https://www.youtube.com/user/Zonr45
►ComedylabGR : https://www.youtube.com/user/comedylabgr

▬▬▬▬▬▬▬Website▬▬▬▬▬▬▬

http://www.gamelab.gr/

▬▬▬▬▬▬Social Media▬▬▬▬▬▬

►Facebook : https://www.facebook.com/Gamelabgr
►Instagram : https://www.instagram.com/gamelab.gr/
►Discord : https://discordapp.com/invite/HBfbT58
►Twitch : https://www.twitch.tv/gamelab_gr
►Steam Group : http://steamcommunity.com/groups/gamelabgr
►Twitter : https://twitter.com/GameLabGR

▬▬▬▬For Business Inquiries▬▬▬▬

Info@gamelab.gr

Tags: