Και εγένετο φως - What The Fact?!

Channel: 

Πώς ένα ηλεκτροφόρο ψάρι οδήγησε στην πρώτη μπαταρία και το πρώτο σύγχρονο τεχνητό φως.

Tags: