3 - ΠΙ

Channel: 

O κος καθηγητής αναλύει λέξεις από "πι", που

πλούτισαν τη γλώσα μας τα τελευταία χρόνια


ΛΕΞΙΠΛΑΣΙΕΣ μια σειρά του www.comedylab.gr

Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και αλλάζει.

Προς το καλύτερο ή το χειρότερο δεν έχει σημασία

διότι εδώ μαθαίνετε σήμερα όλα όσα οι άλλοι θα λένε αύριο.

Με τον "καθηγητή" κο. Ερμόλαο Ματθαίου, Phd Phil ;-)

Tags: