χριστοφορίδης

Partner - ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ

Δημήτρης Χριστοφορίδης - Θα γίνει κιαμαλά ( Β΄ Μέρος )

Original - ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ

Δημήτρης Χριστοφορίδης - Θα γίνει κιαμαλά (Α΄ Μέρος)

Partner - Δημήτρης Χριστοφορίδης

Δημήτρης Χριστοφορίδης - Θα γίνει κιαμαλά (Α΄ Μέρος)

Partner - Δημήτρης Χριστοφορίδης

Δημήτρης Χριστοφορίδης - Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (μιαχαράεπίσηςναστεκαλα)

Partner - Δημήτρης Χριστοφορίδης

Δημήτρης Χριστοφορίδης - Είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα