Αλέξανδρος Χαριζάνης

Αλέξανδρος Χαριζάνης

Partner

Ε, όχι κι έτσι - Επ7 (Chernobyl)

Partner

Ε, όχι κι έτσι - Επ9 (Λόγω Τιμής)

Partner

Ε, όχι κι έτσι - Επ8 (La Casa De Papel Season 3)