Κώστας Μαλιάτσης Σάλας

Κώστας Μαλιάτσης Σάλας

Πρώτος στην πλάκα. Πρώτος και στο φαγητό.

Original

#01 - Εγώ και η μάνα μου!

Original

#03 - Γνωριμία με το κοράσιο

Original

Τα Είδη του Φαντάρου (στο κέντρο)

Original

#05 - Η πλευρά της μάνας

Original

Τα Είδη του Burger-οφάγου

Original

#02 - Δώρο γενεθλίων

Original

#04 - Οι πρώτες δουλειές

Original

Τα Είδη του Φαντάρου Νο 2 (Στη Μονάδα)